TÖÖKOGEMUS
08.2004 - ...

Tallinna Laagna Gümnaasium
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes

09.2004 - 06.2005
Tallinna Pae Gümnaasium
ajalooõpetaja keelekümblusklassis (7. klass)

11.2003 - 12.2003
Tallinna Humanitaargümnaasium (praktika)
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, klassijuhataja

Praktika juhendaja-aineõpetaja Vadim Pereverzev.
Praktika metoodik  Õie Vahar.
Praktika peametoodik   dots. Silvia Õispuu.

02.2003 - 03.2003
Tallinna Mahtra Gümnaasium (praktika)
ajalooõpetaja


Praktika juhendaja – aineõpetaja  Julia Ameltšenkova
Praktika metoodik  Alla Mazing
Praktika peametoodik  dots. Silvia Õispuu

No comments:

Post a Comment