KONKURSID

2013/2014

Ettevõtlusmäng Creatlon 

Creatlon on loov ja põnev meeskonnamäng 8.-9. klassi õpilastele, mida korraldab Junior Achievment Eesti ja EBS Gümnaasium.
 

Creatlonis sai end proovile panna kolmel alal:
 
I etapp - TEADMISED – on-line viktoriin majandusest ja ettevõtlusest, toimub 8. oktoobril 2013. 
II etapp - LOOV MEESKONNATÖÖ – ettevõtlik meeskonnamäng, kus kuu aja jooksul tuleb lahendus leida viiele püstitatud ülesandele,  1.november - 2. detsember 2013
III etapp - ETTEVÕTLUS –  ettevõtte külastamine ja video tegemine, tähtaeg 3. märts 2014. 
 
Tallinna Laagna Gümnaasiumi esindas mängus 2 võistkonda 8B klassist KeTe ( Kersti ja Terje) ja DiMa (Diana ja Maria).
 
Auhindu anti kolmes kategoorias – parim video, parim meeskonnamäng ning loomulikult selgitati välja kõigi alade peale kokku ka üldvõitjad.
 
Creatloni meeskonnamängus saavutas meeskond DiMa väärika 3. koha ning käis autasustamisel, mis toimus 29. märtsil EBS Gümnaasiumis. Tubli oli ka KeTe meeskond, kes saavutas meeskonnamängus 4. koha ja üldarvestuses 5. koha (48-st meeskonnast).


 
 
2012/2013 

Ajalookonkurss „Ajalugu meie ümber“

Ajavahemikul 15.02-15.05 toimus üleriigiline veebipõhine projekt-konkurss "Ajalugu meie ümber", mille raames tuli teatud aja jooksul (10-14 päeva) täita erinevaid ülesandeid ning neid blogisse postitada.

Konkursist võtsid osa 5.B klassi õpilased:
  • Mari Ann ja Elise (rühm Crystallize),
  •  Birgit ja Liis-Beth (rühm Teemant),
  • Martin ja Kevin (rühm CS ruulib),
  •  Henri.
Kõik tööd olid väga huvitavad ja loomingulised, Henri, Mari Ann ja Elise olid kutsutud autasustamisele, mis toimus 04.06.2013 Ajaloomuuseumis ja restoranis Olde Hansa.

Ülesannete, õpilaste tööde ja tulemustega saab tutvuda aadressil   http://ajalugu2013.blogspot.com/


"Ajalugu meie ümber" tänuüritus - slideshow


Esseekonkurss „Politseinik – amet või eluviis“

Kodanikuhariduse programmi „Minu Riik“ ning Politsei –ja Piirivalveameti poolt korraldatud  Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud  esseekonkursi  võitajate autasustamine toimus Nukuteatris noorsoopolitseinike ja ennetusametnike infopäeva üritusel. 

SANDER AHI - III koht
ANITA KUKKUR - ergutusauhind 


Lasteombudsmani kirjatööde konkurss "Lapse hääl"

Lasteombudsmani kirjatööde konkursile laekunud 280 töö seast leidis meie kooli õpilase Erik Mandel (6.A) essee teemal "Kes kontrollib minu käitumist - mina ise või keegi teine?" äramärkimist ning ta oli kutsutud autasustamisele, mis toimus 1. juunil Lastekirjanduse Keskuses.


Riigikohtu kaasuskonkurss

Taavet Hermann saavutas I koha 11. klasside arvestuses. Auhinnad parimatele noortele õigusemõistjatele andsid üle Riigikohtu esimees Märt Rask ja riigikohtunik Jaak Luik.

Kaasuskonkurss on tänavu juba kaheksandat korda toimunud õigusvõistlus 9.-12. klasside õpilastele, kel tuli ennast proovile panna ette antud õigusvaidluste lahendamisel. Sealjuures polnud oluline mitte seaduste tundmine, vaid sisemine õiglustunne, oskus argumenteerida ning näha kõigi vaidluspoolte positsioone objektiivselt. Õpilasi auhinnati iga osalenud vanuserühma osas eraldi. Kaasuseid ja paremaid lahendusi saab lugeda Riigikohtu veebilehelt.


No comments:

Post a Comment