ÕPPEKÄIGUD

2011/2012

6.klass Lydia Koidula majamuuseumis 6.klass Rakvere linnuses9. klass Eesti Ajaloomuuseumis Maarjamäe lossis
Õpilased võtsid osa haridusprogrammist "Minu Eesti Vabariik", näitusest „Iseolemise tahe. 90 aastat Eesti Vabariiki“.


10.  klass Tallinna vanalinnas

Iga õpilane sai 3 ajaloolist objekti, mida pidi õppekäigul tutvustama
 

2012/2013

5.B ÕPPEKÄIK ARHEOLOOGIAMUUSEUMISSE

Muuseumis tutvusime Eesti esiajalugu tutvustava väljapanekuga. Ekspositsioon on koostatud Eesti kõige suurema ja esinduslikuma  arheoloogiakogu põhjal ja annab võimaluse tutuvuda Eesti ala varase  asustusloo  ja toona siin elanud inimeste eluoluga ajavahemikus 10 000 a eKr kuni 13. saj pKr .


5.B Eesti Arheoloogiamuuseumis - Slideshow Creator7.B KLASSI ÕPPEKÄIK NIGULISTE MUUSEUMISSE

Ekskursioon oli väga huvitav ja hariv. Giid andis meile ülevaate Niguliste kiriku ehitusloost ning tähtsamatest eksponaatidest. Kõige huvitavam on Lübecki meistri Bernt Notke maal „Surmatants“. Koos vaatasime ja arutasime, keda ja mida on Bernt Notke kujutanud, miks oli surma teema keskaja inimese jaoks oluline. Teiseks uhkuseks, millega tutvusime, on Lübecki meistri Hermen Rode töökojas valminud ja 1481. aastal Tallinnasse jõudnud kahe tiivapaariga Niguliste kiriku peaaltari retaabel. Väga huvitavad on ka seina- ja kroonlühtrid. Neist kõige vanem ja haruldasem on Lübecki valukojas valminud ligi nelja meetri kõrgune seitsmeharuline messingist põrandalühter, mis annetati Niguliste kirikule 1519. aastal.


Õppekäik Niguliste muuseumisse - how to create a free slideshow

HOLOKAUSTI OHVRITE MÄLESTUSPÄEV

27. jaanuaril on rahvusvaheline holokausti ohvrite mälestuspäev, mil Euroopas mälestatakse Teise maailmasõja aegseid natsismiohvreid. Selle puhul käis 11. klass ekskursioonil Eesti Juudi Muuseumis ja Tallinna sünagoogis, kus sai tutvuda Eesti juutide kogukonna ajaloo ja usueluga.7.B ÕPPEKÄIK MEREMUUSEUMISSE

No comments:

Post a Comment