ÕPPEMEETODID JA ÕPILASTE TÖÖD

VENNI DIAGRAMM

Venni diagramm on võrdlemist ja vastandamist nõudvate teemade puhul sobiv graafiline õpitehnika, mida võib kombineerida kahest või mitmest lõikuvast (osaliselt kattuvast) ringist. Venni diagramm hõlbustab võrreldavate nähtuste, sündmuste, tegelaste jms ühisosa ja erinevuste leidmist. 
Kuidas seda teha? Selleks joonistatakse tavaliselt kaks suurt osaliselt kattuvat ringi, mille ühisosasse märgitakse võrreldavate nähtuste sarnased omadused, ning ringide ülejäänud osasse kummalegi nähtusele ainuomased jooned.


Venni diagrammi saab täita nii üksi kui ka pinginaabriga koos või isegi rühmas, andes õpilastele puhtad paberilehed ja markerid. See on hea vahend, mis paneb neid iseseisvalt mõtlema ja üles kirjutama.

Venni diagrammi plussid:
  • Sobib mistahes kahe või enama objekti võrdlemiseks;
  • Sobib õpitud materjali kordamiseks, kinnistamiseks ja meeldetuletamiseks;
  • Sobib ka suulise esitluse alusmaterjaliks;
  • Muudab õppematerjali atraktiivseks.   
 "Demokraatlikud riigid kahe maailmasõja vahel"   (11.klass)

AJATELG

Ajatelg on aktiivset osavõttu võimaldav õpitehnika, mis sobib ulatuslikuma teema kokkuvõtteks, eriti ajaliste seoste selgitamiseks. Pikale paberile, nt tapeedile reastatakse kronoloogilises järjekorras sündmused, mingi protsessi etapid vms.

"Esimene maailmasõda" (8.klass)


Veebipõhine ajatelg (11.kl, M. Talu), www.timetoast.com


MÕISTE-KAART

Mõistekaart on väga hea meetod põhiterminite õpetamiseks, verbaalse teksti visualiseerimiseks. Kaart koosneb mõistetest, mis on tavaliselt ümbritsetud ringidest või kastidest ja joontest, mis ühendavad erinevaid mõisteid. Verbaalse ja kujundliku info ühendamine suurendab arusaadavust ning uute mõistete omandamist.

Kuidas teha mõistekaarti?
  1. Kirjuta lehe keskele uuritava teema sõi sündmuse nimetus.
  2. Joonista selle ümber ovaal, ring, nelinurk või mõni muu kujund.
  3. Tõmba edasi vaadeldava teema sõõrist nelja-viide eri suunda sirged kriipsud, mis kujutavad endast edasise teemaarenduse suundi või alateemasid.
  4. Joonte otstesse saab teha vaba käega pilvekujulised alad või jällegi muud kujundid, millesse peab kirjutama vastavat alateemat määratlevad märksõnad. 
  5. Nüüd peab vedama alateemadest paberi ääre suunas kolm-neli joont, kuhu saab märkida üles ideed ja mõtted, mis aitaksid vaatlusalust alateemat määratleda: selgitused ja täpsustused, isikunimed, faktid jm.   
 Mõiste-kaarte saab teha tahvlil, paberil ja ka arvutis veebipõhist programmi kasutades.

Veebipõhised mõiste-kaardid

Tehtud veebipõhise programmiga Vue

E.Tammiste (11.klass)
 

Tehtud veebipõhise programmiga  Text 2 Mind Map
M. Annilo (7.klass)

5.-8. klasside mõiste-kaardid paberil
 

PLAKAT

Kui õppetüki või alateema uuest infost midagi meelde ei jää, tuleb koostada teemat, mõistet, ajaloosündmust käsitlev plakat, mida saab seinale kinnitada ning aegajalt selle pilku heita ning eri seoses kasutada. Plakatile saab joonistada ka mõistekaarte, teisi skeeme, jooniseid või tabeleid.
 


No comments:

Post a Comment