HARIDUSTEE2005–2010
Tallinna Ülikool, Ajalooinstituut
magistriõpe – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Magistritöö teema - Visuaalne õpistiil ja seda toetavad võimalused ajalootunnis (juhendaja - Mare Oja).

2000-2004
 Tallinna Pedagoogikaülikool
 diplomiõpe – põhikooli ajaloo ja kodanikuõpetuse  õpetaja
 lisaeriala – filosoofia.

Diplomitöö teema - Vene koolid ja õpetajaskond Eestis aastatel 1918-1940 (juhandaja - Mati Graf).
1993-2000
Jõhvi Vene Gümnaasium

1988-1993
Jõhvi 2. põhikool

No comments:

Post a Comment